A24 - B-n "il eta ortzi tzute, ssautsitce". Sabai-aurreko igurzkari ahoskabea idurikatzeko A-n "ts"-z baliatzen da eta B-n "ss"-z, Otaegiren aholkuari jarraituz. Ez dugu grafiaren aldaketa hau gehiagotan aipatuko.