A239 - Agian erratuz, geroago "merchedeac" baitarabil. B-n "escatceco merchede".