A236 - Eskuizkribuan "-lu" idatzi duela dirudi. B-n "Libra gaitzatzu".