A235 - "eror araztera", alegia. B-n "ceƱetan Demonioac procuratcen baitu gu becatuan erorastera".