A232 - "bortzgarrena" B-n. Gehienbat "borzgarrena" erabili ohi du.