A229 - B-n "Cumplidetzaula zure vorondate sandua emen lurrean gaudenec ála nola cumplitcen".