A222 - B-n "erretzatceniten den ura Aitagurea erretzatcen delaic".