A219 - egiten den hura, alegia. Berdin beherago ere.