A202 - "Berorrek", noski; datiboarekin komunztadurarik egin gabe.