A201 - B-n "Escritura Sagradoan daon gutcia, eta Jangoicoac vere Elitzari errebelatu dion gutcia".