A2 - B-n "Gurutce". Dotrina honetan aldaketarik nagusiena eta nabarmenena erabiltzen duen afrikarien grafiarena da, igurzkarietan ere afrikarien grafiak sartuz: "etz", "gratcia", "vetzambates", "guitzon", jokabide hau orokorra delarik testu osoan. Ez dira, bada, grafia aldaketa hauek gehiagotan aipatuko.