A186 - "len" ('lehen') beharko lukeela dirudi. B-n "lenao".