A185 - Sudurkariaren ordez hasieran albokaria idatzia.