A18 - A-n genitibo edutezkoaren atzizkia "-aren" eta "-ain" formak txandakatuz darabiltza inolako banaketarik gabe. B-n "-aren" erabili arren, "-ain" maiztasun haundiagoz dager.