A172 - Euskalki honetan "bakar" esanahiz ere erabili ohi zen; dena den, hemen, "batere"ren balioa du.