A152 - Azpian "erremediacia" ezabatua. Ondotik "gatit" orijinalean. Gero agertzen da erratu hau bera.