A143 - Hasieran "cituen" idatzia. B-n "baitcitue".