A142 - Hasieran "etanik" eta lerro gainean, berriz ere, "etaric".