A14 - A-n datiboaren atzizkia banandurik, maiz idazten ditu horrela; ez dira gehiago aipatuko eta denak lexemari lotuak emango ditugu; B-n "gaitustenei". Bestalde, aurrerago datorren "gucietaic", "-ric" ablatibo atzizkiaren "-r-" jausirik.