A139 - B-n ez da azaltzen "Ori ala delaic" esaldi hasieran.