A138 - Eskuizkribuan, "Jangoiac". B-n "Jangoicoat". Bestalde, "izateagatic", "izan arren"en parekoa edo baliokoa da.