A137 - B-n ez da azaltzen. Bestalde, "iru" agertzen da dotrina honetan.