A120 - B-n komatik hasita ez dira azkeneko hitz hauek azaltzen.