A12 - B-n "barcaitzquiutzu". Adizki hau formaz indikatibokoa eta balioz agintaldikoa.