A113 - B-n "-ia"; dena den armonia hau txandakatuz darabil testu honetan ere, ez da gehiagotan aipatuko.