A108 - "baicinduen" beharko luke; dena den, badirudi idazterakoan ohartu gabeko erratua egin zuela. B testuak hori baieztatzen du "baitcindue" idazten baitu. Edonola ere, forma honek "-n" atzizki menperatzailea beharko luke.