A104 - Aurreko leherkari ahoskabearen eraginez "d > t" egina; "du" da, bada, aditz singularra, bestela ez luke komunztadurarik gordeko. Gaineran B-n "du" idatzi du.