A103 - "etsai/esai" txandaketa daukagu testuan zehar.