A100 - Lerro gainean idatzia. Hasieran "Sanduaren".