A1 - Hemen editatzen den dotrina, Sarreran "Urizko Dotrina-1" deitu duguna alegia, A letraz izendatuko da eta "Urizko Dotrina-2", Bletraz; dotrina honen testu osoa ez da editatzen, baina dituen aldaketak oharretan azaltzen dira. A-n honako testu hau dator eskuizkribuaren hasieran: "Arcico Vallea componcen da oguei eta vorz erri eta caserioquin, Urizco erria dago erdisuan, eta Valleco uscara da, nic oray esplicacen duten vezala. Juan Cruz Elizalde,